top of page

On Purpose crează resurse de creștere a omului duhovnicesc. Se adresează femeilor, bărbaților și copiilor care-L iubesc pe Isus Cristos, cu focusul pe mămici, deoarece credem că ele sunt un motor valoros în extinderea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dacă ele sunt bine ancorate în Cuvântul Adevărului și permanent udate de ploaia Duhlui Sfânt, mămicile devin un canal de influență și de binecuvântare pentru soți, copii, biserică și societate. On Purpose (engl. intenționat) vrea să devenim intenționali cu ceea ce facem ocazional: părtășia cu Isus; vrea să facem cu drag ceea ce uneori devine mecanic: rugăciunea și să fim călăuziți în ceea ce adesea facem haotic: studierea Cuvântului Său.

bottom of page